Splošni pogoji

1. Kdo prireja dražbo

Organizator humanitarne dražbe “Dražba Gibaj mladina” je Teniška zveza Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju organizator.

2. Kdaj poteka humanitarna dražba

Humanitarna dražba “Dražba Gibaj mladina” poteka od ponedeljka, 4. marca 2019, do srede, 1. maja 2019 do 23:59 ure na spletnem naslovu https://drazba.slo-open.si

3. Namen humanitarne dražbe

Namen humanitarne dražbe je zbiranje sredstev, s katerimi OMOGOČIMO BREZPLAČNO TELESNO VADBO MLADOSTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH DRUŽIN.

4. Potek humanitarna dražbe

V humanitarni dražbi bodo dražitelji sodelovali na sledeč način:
– Izklicna cena vseh predmetov na dražbi je 1000 evrov, dražitelji (to so vsi sodelujoči na dražbi) bodo ceno višali z vpisom zneska, ki mora biti vsaj 200€ višji od zadnjega zneska.
– Dražba bo trajala do srede, 1. maja 2019 do 23:59 ure, v ponedeljek, 6. maja 2019 pa bo organizator razglasil, kateri dražitelj je ponudil najvišjo ceno.

5. Obveznosti organizatorja in najboljšega dražitelja

Organizator je dolžan v treh (s številko: 3) delovnih dneh po prejemu plačila najboljšemu dražitelju na navedeni naslov s priporočeno pošto poslati predmet, s katerim je dosegel najvišjo ceno, predaja pa se lahko opravi tudi na dogovorjenem prostoru med najboljšim dražiteljem in organizatorjem.

6. Kdo lahko sodeluje?

V humanitarni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki so polnoletne s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

7. Druge določbe

Pogoj za sodelovanje v humanitarni dražbi je, da udeleženec soglaša s pravili dobrodelne dražbe.

8. Preklic sodelovanja

Sodelujoči dražitelj iz humanitarne dražbe lahko kadarkoli izstopi in v elektronskem sporočilu navede, da iz dražbe izstopa in prekliče svojo ponudbo.

9. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator humanitarne dražbe. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeležence.
Organizator ima pravico iz humanitarne dražbe izločiti kateregakoli dražitelja, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v dražbi so končne.

 

Datum objave pogojev sodelovanja v humanitarni dražbi: 4. marec 2019